کراتین چیست؟

کراتین ها موها را نازک میکنند چون ساختار پایه کراتین پپتید ها هستند کراتین حاوی اسید و باز نسبتا متوسطی هست پس موجب نازک شدن خفیف تار موها میشنوند کراتین هایی ک صافی قوی دارند موجب تغییر ساختار گوگردی مو میشوند پس افرادی ک میخواهند حالت موهایشان از دست ندن باید از کراتین پرهیز کنند. کراتین ها به دو دسته تقسیم میشوند: کراتین سرد و کراتین گرم کراتین سرد:کراتینی هستند که پپتید 30 درصد تا 0 درصد دارند تو حیطه صافی قوی نیستند چون کار اصلی انها احیای ریشه مو و پوسته سر است کراتین سرد رت به ریشه میزنند برای تقویت ریشه ها و غنی شده از پروویتامین های Bهستند یک تا دوساعت روی مو میموند و بعد ابکشی میشوند دیگر نیازی به هیچ حرارتی ندارند اما میتوان عمل براشینگ را انجام داد اگر موها توان براشینگ داشه باشند. کراتین گرم: به دو دسته تقسیم میشوند قرنطینه دار و بدون قرنطینه عمداتا کراتین های گرم دارای صافی 50 تا 100 درصد همراه با 30 تا 60 درصد احیا هستند.که حاوی پپتید 30 تا 70 درصد شامل میشوند. بدون قرنطینه: یعنی مواد باید حداقل 2 ساعت و حداکثر 1 روز روی موها بماند. و بعد ازن شست و شو میشود به اصطلاح عامیانه به ان کراتین فوری نیز گفته میشود. قرنطینه دار : مواد باید حداقل 2 روز و نهایتا 3 روز روی موها بمانند و بعد اتمام تایم 2 تا سه روزه قرنطینه موها شسته میشوند. کراتین گرم  با پپتید بالای 50 متناسب موهایی ک بر اثر حرارت زیاد سوخته یا تار موهای نازک مناسب نیستند زیرا کار اصلی پپتیدها نازک کردن تار مو است و پپتیدهای 70 درصد تا حدودی  بافت گوگردی مو را تغیر میدهند پس افرادی ک دارای آلرژی+خارش سر+تار مو نازک و ادامسی+ ریزش مو+سوختگی بیش از حد و ادامسی شدن تار مو هستند باید پرهیز کنند از کراتین هایی ک پپتید 30 ب بالا دارند. افراد باردار باید از کراتین ها پرهیز کنند.  

 

نویسنده : تیمار

 

سبد خرید