​​دستگاه میکرومیست MBQ 

​مدل :
دو لایت     X102
سه لایت    X103​​​​​​​بزودی        X104​​​​​​​بزودی        X105

استفاده به عنوان سرم درمانی
استفاده به عنوان کراتین تراپی
استفاده به عنوان ارگان تراپی
استفاده به عنوان بوتاکس تراپی
استفاده به عنوان کلاژن تراپی
مناسب تمام نوع مو و تمام لاین های ترمیم مو  بازسازی و تقویت موهای آسیب دیده و رنگ شده 
کمک به جذب مواد ها برای ترمیم و احیا
ترمیم کمک به ترمیم بافت کوتیکول
مختص تراپی
کمک به جذب مواد تراپی
بازسازی پولک مو
ترمیم قوی تارهای مو
و......
کمک ب تنظیم پی اچ مو​​​​​​​

​​دستگاه میکرومیست MBQ 

​مدل :
سه لایت    A70​​​​​​​3 بزودی        A704 بزودی        A705

استفاده به عنوان سرم درمانی
استفاده به عنوان کراتین تراپی
استفاده به عنوان ارگان تراپی
استفاده به عنوان بوتاکس تراپی
استفاده به عنوان کلاژن تراپی
مناسب تمام نوع مو و تمام لاین های ترمیم مو  بازسازی و تقویت موهای آسیب دیده و رنگ شده 
کمک به جذب مواد ها برای ترمیم و احیا
ترمیم کمک به ترمیم بافت کوتیکول
مختص تراپی
کمک به جذب مواد تراپی
بازسازی پولک مو
ترمیم قوی تارهای مو
و......
کمک ب تنظیم پی اچ مو​​​​​​​

اوزن تراپی

استفاده همزمان از دوکلاه برای دو شخص
حاوی دکمه O3 یا اوزن
استفاده به عنوان سرم درمانی
استفاده به عنوان کراتین تراپی
استفاده به عنوان ارگان تراپی
استفاده به عنوان بوتاکس تراپی
استفاده به عنوان کلاژن تراپی
مناسب تمام نوع مو و تمام لاین های ترمیم مو
بازسازی و تقویت موهای آسیب دیده و رنگ شده 
کمک به جذب مواد ها برای ترمیم و احیا
ترمیم کمک به ترمیم بافت کوتیکول
مختص تراپی
کمک به جذب مواد تراپی
بازسازی پولک مو
ترمیم قوی تارهای مو
و......
کمک ب تنظیم پی اچ مو​​​​​​​

اوزن تراپی دو کلاهی

استفاده همزمان از دوکلاه برای دو شخص
حاوی دکمه O3 یا اوزن
استفاده به عنوان سرم درمانی
استفاده به عنوان کراتین تراپی
استفاده به عنوان ارگان تراپی
استفاده به عنوان بوتاکس تراپی
استفاده به عنوان کلاژن تراپی
مناسب تمام نوع مو و تمام لاین های ترمیم مو
بازسازی و تقویت موهای آسیب دیده و رنگ شده 
کمک به جذب مواد ها برای ترمیم و احیا
ترمیم کمک به ترمیم بافت کوتیکول
مختص تراپی
کمک به جذب مواد تراپی
بازسازی پولک مو
ترمیم قوی تارهای مو
و......
کمک ب تنظیم پی اچ مو​​​​​​​

کاربرد برای تمامی ویال ها،ماسک ها و سرم ها
کمک به افزایش جذب مواد تراپی ها 
تقویت پوست سر
تقویشه ریشه و تار مو
باز کردن پولک مو برای قبل از تراپی
کمک به تنظیم پی اچ پوست سر و تار مو
انتی باکتریال پوست سر و مو
تبدیل کردن قطر ملکول های اب به قطری 0/30 نانومتر
حاوی سنسور قوی و فعال
اکسیژن تراپی مو و تزریق اکسیژن به ساقه و ریشه مو
آماده سازی ساقه مو برای جذب کراتین و مواد احیا کننده
کمک به افزایش گردش خون ئر ناحیه پوست سر
ابرسانی بافت کوتیکول 
شاین دار کردن تارها

اسکالپ 

حرفه ایی دارای چندین برنامه پیش فرض
کاربرد برای ریباندینگ
کاربرد برای کراتین و ترمیم
کاربرد برای رنگ مو 
کاربرد برای ماسک مو و سایر تراپی ها
کمک به جذب صددرصد مواد به عمق مو
خشک شدن کامل مواد در بافت کوتیکول
مانع دود و گاز هنگام براشینگ و اتوکشی
ایجاد بخور مصنوعی
ابریشم سازی موها

کلامازن ثابت

حرفه ایی دارای چندین برنامه پیش فرض
کاربرد برای ریباندینگ
کاربرد برای کراتین و ترمیم
کاربرد برای رنگ مو 
کاربرد برای ماسک مو و سایر تراپی ها
کمک به جذب صددرصد مواد به عمق مو
خشک شدن کامل مواد در بافت کوتیکول
مانع دود و گاز هنگام براشینگ و اتوکشی
ایجاد بخور مصنوعی
ابریشم سازی موها

کلامازن چرخشی

حرفه ایی دارای چندین برنامه پیش فرض
کاربرد برای ریباندینگ
کاربرد برای کراتین و ترمیم
کاربرد برای رنگ مو 
کاربرد برای ماسک مو و سایر تراپی ها
کمک به جذب صددرصد مواد به عمق مو
خشک شدن کامل مواد در بافت کوتیکول
مانع دود و گاز هنگام براشینگ و اتوکشی
ایجاد بخور مصنوعی
ابریشم سازی موها

کلامازن ثابت

حرفه ایی دارای چندین برنامه پیش فرض
کاربرد برای ریباندینگ
کاربرد برای کراتین و ترمیم
کاربرد برای رنگ مو 
کاربرد برای ماسک مو و سایر تراپی ها
کمک به جذب صددرصد مواد به عمق مو
خشک شدن کامل مواد در بافت کوتیکول
مانع دود و گاز هنگام براشینگ و اتوکشی
ایجاد بخور مصنوعی
ابریشم سازی موها

کلامازن ثابت

حرفه ایی دارای چندین برنامه پیش فرض
کاربرد برای ریباندینگ
کاربرد برای کراتین و ترمیم
کاربرد برای رنگ مو 
کاربرد برای ماسک مو و سایر تراپی ها
کمک به جذب صددرصد مواد به عمق مو
خشک شدن کامل مواد در بافت کوتیکول
مانع دود و گاز هنگام براشینگ و اتوکشی
ایجاد بخور مصنوعی
ابریشم سازی موها

کلامازن چرخشی

حرفه ایی دارای چندین برنامه پیش فرض
کاربرد برای ریباندینگ
کاربرد برای کراتین و ترمیم
کاربرد برای رنگ مو 
کاربرد برای ماسک مو و سایر تراپی ها
کمک به جذب صددرصد مواد به عمق مو
خشک شدن کامل مواد در بافت کوتیکول
مانع دود و گاز هنگام براشینگ و اتوکشی
ایجاد بخور مصنوعی
ابریشم سازی موها

کلامازن

​رینگ لایت

حرفه ایی دارای قدرت فوق العاده بالا
تبدیل کردن قطر ملکول های اب به قطری 0/20 نانومتر
حاوی سنسور قوی و فعال
دارای چندین لول برای کاربرد های مختلف
پاکسازی و آنتی باکتریال پولک مو
اکسیژن تراپی مو و تزریق اکسیژن به ساقه و ریشه مو
باز کردن پولک مو برای قبل از تراپی
کمک به افزایش جذب تراپی ها(کراتین،کلاژن،ریباندینگ و.......)
آماده سازی ساقه مو برای جذب کراتین و مواد احیا کننده
افزایش گردش خون 
ابرسانی بافت کوتیکول 
شاین دار کردن تارها
استحکام و تقویت تارها
کاربرد برای تمام تراپی ها اغم از صافی و احیا​​​​​​​

نانو استیم

پاکسازی و آنتی باکتریال پولک مو
اکسیژن تراپی مو و تزریق اکسیژن به ساقه و ریشه مو
باز کردن پولک مو برای قبل از تراپی
کمک به افزایش جذب تراپی ها(کراتین،کلاژن،ریباندینگ و.......)
آماده سازی ساقه مو برای جذب کراتین و مواد احیا کننده
افزایش گردش خون 
ابرسانی بافت کوتیکول 
شاین دار کردن تارها
استحکام و تقویت تارها
کاربرد برای تمام تراپی ها اعم از صافی و احیا​​​​​​​

نانو استیم

پاکسازی و آنتی باکتریال پولک مو
اکسیژن تراپی مو و تزریق اکسیژن به ساقه و ریشه مو
باز کردن پولک مو برای قبل از تراپی
کمک به افزایش جذب تراپی ها(کراتین،کلاژن،ریباندینگ و.......)
آماده سازی ساقه مو برای جذب کراتین و مواد احیا کننده
افزایش گردش خون 
ابرسانی بافت کوتیکول 
شاین دار کردن تارها
استحکام و تقویت تارها
کاربرد برای تمام تراپی ها اعم از صافی و احیا​​​​​​​

نانو استیم

سبد خرید